Regulament

Cuprinde:
1. Dispoziții generale;
2. Organizarea cursurilor;
3. Înscrieri;
3. Drepturile şi obligaţiile beneficiarilor;
4. Drepturile şi obligaţiile organizatorilor;
5. Dispoziţii finale.

1. Dispoziții generale

Prezentul regulament stabileşte dispoziţii referitoare la organizarea, derularea şi finalizarea programelor de participare la Revolve Dance Festival – Winter Edition 2020. Regulamentul se aplică beneficiarilor cursurilor și workshop-urilor din oferta Revolve Dance Festival – Winter Edition 2020, pentru perioada 6 – 11 ianuarie 2020.

2. Organizarea cursurilor

Cursurile din oferta Revolve Dance Festival sunt furnizate copiilor cu vârsta cuprinsă între 10 -19+ ani, elevi ai școlilor de profil publice sau private și cadrelor didactice ale instituțiilor publice și private ce au ca principal domeniu de activitate coregrafia.
 
Pentru a cunoaşte programul festivalului, participanții pot consulta site-ul  sau pot beneficia de consultanță din partea organizatorilor evenimentului sau a responsabilului din unitatea școlară unde este încadrat.
După expirarea perioadei de înscriere, cel mai târziu la 15 decembrie 2019, se întocmesc tabelele cu grupele formate în cadrul fiecărui program.
Responsabilul de program va contacta fiecare cursant pentru a confirma înscrierea și pentru a-l informa asupra orarului/calendarului de activități.

3. Înscrieri

Înscrierea la cursurile și workshop-urile Revolve Dance Festival – Winter Edition 2020 este deschisă tuturor elevilor  școlilor de profil publice sau private din România și străinătate, de toate naţionalităţile, cu vârste cuprinse între 10 şi 19+ ani și cadrelor didactice ale instituțiilor publice și private ce au ca principal domeniu de activitate coregrafia.
Încadrarea unui elev participant la Revolve Dance Festival – Winter Edition 2020 la categoria de vârstă este determinată strict de vârsta împlinită la 1 ianuarie 2020.
Înscrierile sunt acceptate în ordinea în care se înregistrează participanţii și sunt confirmate în momentul achitării  în totalitate sau a unui avans de 50% din taxa de participare. 

Taxa de participare trebuie achitată în maxim 5 zile lucrătoare de la primirea pe email a facturii.

Cei care nu pot achita integral , au posibilitatea de a achita în două tranșe: 50% avans în maxim 5 zile lucrătoare  de la primirea pe email a proformei și restul de 50%  până cel târziu la data de 15 decembrie 2019. Achitarea avansului de 50% din suma pachetului ales reprezintă și garanția rezervării locului. 

Înregistrările vor fi închise în momentul în care numărul maxim de candidați acceptați a fost atins.
Revolve Dance Festival – Winter Edition 2020 îşi rezervă dreptul de a refuza orice cerere de înscriere ulterioară.

Sumele achitate ca avans NU se restituie.

În cazul în care, din diverse motive, altele decat medicale, studentul sau tutorele acestuia hotărăsc neînceperea sau întreruperea cursurilor, taxa plătită NU se restituie!

CATEGORII DE VÂRSTĂ PE GRUPE

Grupa I – 10 – 13 ani (Împliniți până la 1 ianuarie 2020)​
Grupa II – 14 – 19+ ani (Împliniți până la 1 ianuarie 2020)​

* Grupele se formeaza și în funcție de nivelul de pregătire al copiilor.  

TAXE ȘI ABONAMENTE 

Grupa I (10 – 13 ani)– program zilnic de minim 5 ore în care se includ alternativ: 1h 30′ floorbar, 1h 30` tehnică clasic cu repertoriu, 1h 30′ dans istoric și de caracter, 1h 30` actorie de balet  + pauza de masa de 45 min.
Prețul cursului : 400 Euro/săptămână

Grupa II (14 – 19+ ani)– program zilnic de minim 5 ore în care se includ alternativ: 1h 30′ floorbar, 1h 30` tehnică clasic cu repertoriu, 1h 30′ dans istoric și de caracter, 1h 30` actorie de balet  + pauza de masa de 45 min.

Prețul cursului : 400 Euro/săptămâna 

Permis Asistență Profesor   – Profesorii cu cel puțin 3 elevi înscriși în program, pot solicita „Permis Asistență Profesor”.

Toți ceilalți profesori pot asista la cursuri prin achiziționarea unui „Permis Asistență Profesor,  „Zilnic” sau „Abonament”

Permis Asistență Profesor –  „Zilnic” costă 30 euro.
Permis Asistență Profesor –  „Abonament”costă 200 euro/săptămână.

Cursuri Private

Se pot solicita și rezerva cursuri/lecții private cu profesorii invitați, în limita timpului disponibil pentru fiecare profesor în parte.
Solicitările se fac în scris pe adresa de email contact@revolvedance.ro până cel târziu la data de 15.12.2019.
Costul unui Curs Privat este de 120 Euro și are durata de 1h.

Profesorii pot ține maxim 2 cursuri/zi/profesor. 

Orele private pot fi și în grup (pas de deux, pas de trois, ansamblu) sau 2 copii/curs/1h.* Profesorul poate refuza un curs privat dacă consideră că elevul nu este îndeajuns de pregătit sau dacă acesta nu știe ce dorește să lucreze.

Acceptarea persoanelor înscrise la cursurile și workshop-urile Revolve Dance Festival – Winter Edition 2020 se face în funcţie de următoarele criterii şi principii:

 • Apartenenţa la o instituție de formare în domeniul coregrafic, de stat sau privată;
 • Achiziționarea unui abonament achitat complet la momentul înregistrării;
 • Respectarea regulamentului de participare la programele de formare de către beneficiar.
 • Să fie apt din punct de vedere fizic și medical pentru susținerea cursurilor intensive ( trebuie certificat eliberat de medicul de familie și asigurare medicală pentru copiii din străinătate).

4. Drepturile şi obligaţiile participanţilor

Participanții au următoarele drepturi și facilități:

 •  Să se înscrie la cursurile și workshop-urile aparținând categoriei de vârstă;
 •  Să beneficieze de cursurile și workshop-urile specifice tipului de abonament achiziționat, de spațiile puse la dispoziție de organizatori pentru aceste cursuri, de reducerile oferite de partenerii Revolve Dance Festival – Winter Edition 2020, de kit-urile oferite cadou de către sponsorii Revolve Dance Festival și să participe la toate evenimentele de socializare organizate în cadrul festivalului;
 • Să primească diplomă de certificare a absolvirii workshop-urilor;
 • Să completeze chestionare privind satisfacţia în legătură cu programul urmat;

Participanții au următoarele obligații:

 • Să prezinte adeverință medicală în care este declarat apt pentru efort fizic;
 • Să vină pregătit cu echipamentul solicitat de organizatori, pentru fiecare tip de activitate în parte.
 • Să ia la cunoștință că nu pot recupera cursul sau workshop-ul nefrecventat, în altă zi sau în cadrul unui alt curs al aceluiași program, în cazul în care a absentat;
 • Să semneze doar în nume propriu lista de prezenţă la programul Revolve Dance Festival – Winter Edition 2020 în fiecare zi de derulare a cursurilor; 
 • Participantul întelege și acceptă faptul ca avansul sau suma integrală va putea fi restituită doar în cazul în care există imposibilitatea de prezentare la curs din pricina unor probleme de sănătate dovedite cu documente medicale.
 • Să prezinte adeverinţă medicală în cazul unei boli care a intervenit pe parcursul derulării festivalului;
 • Să respecte normele SSM și PSI care îi vor fi aduse la cunoștință în prima zi de curs pentru toate locațiile evenimentului;
 • Să fie de accord cu fotografierea, filmarea și folosirea materialelor rezultate din acest workshop în scopul promovării evenimentelor viitoare.

5. Drepturile şi obligaţiile organizatorilor

Organizatorii au următoarele drepturi:

 • Să aplice chestionare privind satisfacţia în legătură cu programul Revolve Dance Festival – Winter Edition 2020 și cu prestaţia sa;
 • Să formuleze și să promoveze organizarea și furnizarea altor programe de formare precum și viitoare ediții ale Revolve Dance Festival;
 •  Orgnizatorul îşi rezervă dreptul să folosească orice fotografie sau înregistrare video a dansului participantului în cadrul festivalului pentru scopuri promoţionale;
 •  Să beneficieze de protecția datelor cu caracter personal;

Organizatorii au urmatoarele obligații:

 • Să asigure participanților spațiul și dotările necesare desfășurării tuturor activităților din programul Revolve Dance Festival.
 • Să elibereze diplomele de certificare a absolvirii workshop-urilor din program pentru participanți.
 • Să asigure prezența la cursuri a tuturor profesorilor din program.
 • Să predea la termen toate documentele solicitate de responsabilul de program;
 • Să respecte dreptul la intimitate al participanților;
 • Să respecte normele SSM și PSI;

6. Dispoziţii finale

·    Dispozițiile prezentului Regulament sunt obligatorii atât pentru beneficiarii programului desfășurat în cadrul Revolve Dance Festival – Winter Edition 2020, cât și personalul organizator, formatorii interni și externi și intră în vigoare, la data începerii evenimentului: 30 septembrie 2019
·    Dispoziţiile prezentului regulament pot fi completate sau modificate prin decizii interne privind organizarea şi derularea cursurilor și workshop-urilor de către organizatorii Revolve Dance Festival – Winter Edition 2020.