Regulament

Cuprinde:
1. Dispoziții generale;
2. Organizarea cursurilor;
3. Înscrieri;
3. Drepturile şi obligaţiile beneficiarilor;
4. Drepturile şi obligaţiile formatorilor;
5. Dispoziţii finale.

1. Dispoziții generale

Prezentul regulament stabileşte dispoziţii referitoare la organizarea, derularea şi finalizarea programelor de participare la Revolve Dance Festival – Summer Edition 2020. Regulamentul se aplică beneficiarilor cursurilor și workshop-urilor din Oferta Revolve Dance Festival – Summer Edition 2020, pentru perioada 29 iunie – 12 iulie 2020.

2. Organizarea cursurilor

Cursurile din oferta Revolve Dance Festival sunt furnizate copiilor cu vârsta cuprinsă între 9-19+ ani, elevi  ai școlilor de profil publice sau private și cadrelor didactice ale instituțiilor publice și private ce au ca principal domeniu de activitate coregrafia.
 
Pentru a cunoaşte programul festivalului, participanții pot consulta site-ul sau pot beneficia de consultanță din partea organizatorilor evenimentului sau a responsabilului din unitatea școlară unde este încadrat.
După expirarea perioadei de înscriere, cel mai târziu la 15 mai 2020, se întocmesc tabelele cu grupele formate în cadrul fiecărui program şi se anunță pe adresele de email.
Responsabilul de program va contacta fiecare cursant pentru a confirma înscrierea și pentru a-l informa asupra orarului/calendarului de activități.

3. Înscrieri

Înscrierea la cursurile și workshop-urile Revolve Dance Festival – Summer Edition 2020 este deschisă tuturor elevilor școlilor de profil publice sau private din România și străinătate, de toate naţionalităţile, cu vârste cuprinse între 9 şi 19+ ani și cadrelor didactice ale instituțiilor publice și private ce au ca principal domeniu de activitate coregrafia.
Încadrarea unui elev participant la Revolve Dance Festival – Summer Edition 2020 la categoria de vârstă este determinată strict de vârsta împlinită la 1 ianuarie 2020.
Înscrierile sunt acceptate în ordinea în care se înregistrează participanţii și sunt confirmate în momentul achitării avansului de 50% din taxa de participare.

Taxa de participare trebuie achitată în maxim 5 zile lucrătoare de la primirea pe email a facturii.

Cei care nu pot achita integral au posibilitatea de a achita în două tranșe: 50% avans în maxim 5 zile lucrătoare  de la primirea pe email a proformei și restul de 50%  până cel târziu la data de 15 mai 2020. Achitarea avansului de 50% din suma pachetului ales reprezintă și garanția rezervării locului.
 
Înregistrările vor fi închise în momentul în care numărul maxim de candidați acceptați a fost atins.
Revolve Dance Festival – Summer Edition 2020 îşi rezervă dreptul de a refuza orice cerere de înscriere ulterioară.

Sumele achitate ca avans nu se restituie!

CATEGORII DE VÂRSTĂ PE GRUPE


Grupa Children – 09-11 ani (Împliniți până la 1 ianuarie 2020)​
Grupa Junior – 12-14 ani (Împliniți până la 1 ianuarie 2020)​

Grupa Junior PRO – 14 – 16 ani (Împliniți până la 1 ianuarie 2020)​
Grupa Senior – 16 – 19+ ani (Împliniți până la 1 ianuarie 2020)​

Grupa Boys – 15 – 20 ani (Împliniți până la 1 ianuarie 2020)​

* Grupele se formează și în funcție de nivelul de pregătire al copiilor.  

TAXE ȘI ABONAMENTE 

Grupa Children (09-11 ani fete și băieți)– program zilnic de minim 5 ore în care se includ alternativ:

SĂPTĂMÂNA 1 – 1h floorbar, 1h 30` tehnică classic și repertoriu, 1h30’ actorie de balet, 1h 30` modern/jazz, alte activități  + pauză de masă de 1h.
Prețul cursului: 400 Euro

SĂPTĂMÂNA 2 – 1h floorbar, 1h 30` tehnică classic și repertoriu, 1h30’ dans de character/istoric, 1h 30` contemporan/neo-clasic, alte activități  + pauză de masă de 1h.

Preț: 380 Euro

sau 650 Euro/2 săptămâni

Grupa Junior (12-14 ani fete și băieți)– program zilnic de minim 7 ore în care se includ alternativ:

SĂPTĂMÂNA 1 – 1h floorbar, 1h 30` tehnică classic, 1h30’ repertoriu classic, 1h30′ actorie de balet, 1h 30` modern/jazz, alte activități  + pauză de masă de 1h.
Prețul cursului: 490 Euro

SĂPTĂMÂNA 2 – 1h floorbar, 1h 30` tehnică classic, 1h30’ repertoriu classic, 1h30′ dans de character/istoric, 1h 30` contemporan/neo-clasic, alte activități  + pauză de masă de 1h.
Prețul cursului:  450 Euro

sau 750 euro/2 săptămâni

 Grupa Junior PRO  (14–16 ani fete și băieți)

SĂPTĂMÂNA 1 – 1h floorbar, 1h 30` tehnică classic, 1h30’ repertoriu classic, 1h30′ actorie de balet, 1h 30` modern/jazz, alte activități  + pauză de masă de 1h.
Prețul cursului : 490 Euro

SĂPTĂMÂNA 2 – 1h floorbar, 1h 30` tehnică classic, 1h30’ repertoriu classic, 1h30′ danjs de character/istoric, 1h 30` contemporan/neo-clsic, alte activități  + pauză de masă de 1h.
Prețul cursului :  450 Euro

sau 750 euro/2 săptămâni

Grupa Senior  (16– 19 ani fete)

 SĂPTĂMÂNA 1 – 1h floorbar, 1h 30` tehnică classic și repertoriu, 1h30’ Pas de deux, 1h30′ actorie de balet, 1h 30` modern/jazz, alte activități  + pauză de masă de 1h.
Prețul cursului: 490 Euro

SĂPTĂMÂNA 2 – 1h floorbar, 1h 30` tehnică classic și repertoriu, 1h30’ Pas de deux, 1h30′ dans de character/istoric, 1h 30` contemporan/neo-clasic, alte activități  + pauză de masă de 1h.
Prețul cursului:  450 Euro

sau 750 euro/2 săptămâni


Grupa  Băieți(15 – 19+ ani)

SĂPTĂMÂNA 1 – program zilnic de minim 7 ore în care se includ alternativ: 1h floorbar, 1h 30` tehnică classic și repertoriu băieți, 1h,30′ Pas de deux, 1h 30` modern/jazz, alte activități  + pauză de masă de 1h.
Prețul cursului: 490 Euro/săptămână

SĂPTĂMÂNA 2 – program zilnic de minim 7 ore în care se includ alternativ: 1h floorbar, 1h 30` tehnică classic și repertoriu băieți, 1h,30′ Pas de deux, 1h 30` contemporan/neo-clasic, alte activități  + pauză de masă de 1h.
Prețul cursului: 450 Euro/săptămână

sau 750 euro/2 săptămâni


Permis Asistență Profesor   – Profesorii cu cel puțin 3 elevi înscriși în program pot solicita „Permis Asistență Profesor”.

Toți ceilalți profesori pot asista la cursuri prin achiziționarea unui „Permis Asistență Profesor”,  „Zilnic” sau „Abonament”

Permis Asistență Profesor –  „Zilnic” costă 50 euro.
Permis Asistență Profesor –  „Abonament”costă 250 euro/săptămână sau 400 euro/2 săptămâni.

Cursuri Private


Se pot solicita și rezerva cursuri/lecții private cu profesorii invitați, în limita timpului disponibil pentru fiecare profesor în parte.
Solicitările se fac în scris pe adresa de email contact@revolvedance.ro până cel târziu la data de 28.06.2020.
Costul unui Curs Privat este de 120 Euro și are durata de 1h.

* Profesorul poate refuza un curs privat dacă consideră că elevul nu este îndeajuns de pregătit.

Acceptarea persoanelor înscrise la cursurile și workshop-urile Revolve Dance Festival – Summer Edition 2020 se face în funcţie de următoarele criterii şi principii:

 • Apartenenţa la o instituție de formare în domeniul coregrafic, de stat sau privată;
 • Achiziționarea unui abonament achitat complet la momentul înregistrării;
 • Respectarea regulamentului de participare la programele de formare de către beneficiar.

Să fie apt din punct de vedere fizic și medical pentru susținerea cursurilor intensive.

4. Drepturile şi obligaţiile participanţilor

 1. Participanții au următoarele drepturi și facilități:
 • Să se înscrie la cursurile si workshop-urile aparținând categoriei de vârstă;
 • Să beneficieze de cursurile și workshop-urile specifice tipului de abonament achiziționat, de spațiile puse la dispoziție de organizatori pentru aceste cursuri, de reducerile oferite de partenerii Revolve Dance Festival – Summer Edition 2020, de kit-urile oferite cadou de către sponsorii Revolve Dance Festival și să participe la toate evenimentele de socializare organizate în cadrul festivalului;
 • Să primească diplomă de certificare a absolvirii workshop-urilor;
 • Să completeze chestionare privind satisfacţia în legătură cu programul urmat;
 • Să promoveze numele evenimentului Revolve Dance, cât și ale partenerilor acestuia care au legatură cu subiectul, pe toate mijloacele de promovare și comunicare personale sau prin parteneri, în timpul și după eveniment, cu toate ocaziile și fără limită de timp, și care au legatură cu premiile, bursele sau facilitățile oferite de Revolve Dance. În caz contrar, bursele nu se acordă!

Participanții au următoarele obligații:

 • Să prezinte adeverință medicală în care este declarat apt pentru efort fizic;
 • Să vină pregătit cu echipamentul solicitat de organizatori, pentru fiecare tip de activitate în parte.
 • Să ia la cunoștință că nu pot recupera cursul sau workshop-ul nefrecventat, în altă zi sau în cadrul unui alt curs al aceluiași program, în cazul în care a absentat;
 • Să semneze doar în nume propriu lista de prezenţă la programul Revolve Dance Festival – Summer Edition 2020 în fiecare zi de derulare a cursurilor; 
 • Participantul înțelege și acceptă faptul că avansul sau suma integral va putea fi restituit doar în cazul în care există imposibilitatea de prezentare la curs din pricina unor probleme de sănătate dovedite cu documente medicale.
 • Să se prezinte la cursuri în fiecare zi cu 15 minute înainte de începerea acestora.
 • Să nu absenteze! În caz că se întamplă, profesorul are dreptul sa redistribuie rolul acordat unui alt student.
 • Să anunțe dacă vor participa la gala de final de curs care se va organiza în fiecare sâmbătă, cât și la gala Open Air din 12 iulie 2020.
 • Să prezinte adeverinţă medicală în cazul unei boli care a intervenit pe parcursul derulării festivalului; În cazul în care nu se poate continua cursul, se pot restitui banii pentru zilele de curs ramase de efectuat sau se reportează către o alta ediție Revolve Dance.
 • Să respecte normele SSM și PSI care îi vor fi aduse la cunoștință în prima zi de curs pentru toate locațiile evenimentului;

Să fie de acord cu fotografierea, filmarea și folosirea materialelor rezultate din acest workshop în scopul promovării evenimentelor viitoare.


5. Drepturile şi obligaţiile organizatorilor

Organizatorii au urmatoarele drepturi:

 • Să aplice chestionare privind satisfacţia în legătură cu programul Revolve Dance Festival – Summer Edition 2020 și cu prestaţia sa;
 • Să formuleze și să promoveze organizarea și furnizarea altor programe de formare precum și viitoare ediții ale Revolve Dance Festival;
 • Orgnizatorul îşi rezervă dreptul să folosească orice fotografie sau înregistrare video a dansului participantului în cadrul festivalului pentru scopuri promoţionale;
 • Să beneficieze de protecția datelor cu caracter personal;

Organizatorii au urmatoarele obligații:

 • Să asigure participanților spațiul și dotările necesare desfășurării tuturor activităților din programul Revolve Dance Festival.
 • Să elibereze diplomele de certificare a absolvirii workshop-urilor din program pentru participanți.
 • Să asigure prezența la cursuri a tuturor profesorilor din program.
 • Să predea la termen toate documentele solicitate de responsabilul de program;
 • Să respecte dreptul la intimitate al participanților;

Să respecte normele SSM și PSI;

6. Dispoziţii finale

·    Dispozițiile prezentului Regulament sunt obligatorii atât pentru beneficiarii programului desfășurat în cadrul Revolve Dance Festival – Summer Edition 2020, cât și personalul organizator, formatorii interni și externi și intră în vigoare, la data începerii evenimentului: 1 Februarie 2020. 
·    Dispoziţiile prezentului regulament pot fi completate sau modificate prin decizii interne privind organizarea şi derularea cursurilor și workshop-urilor de către organizatorii Revolve Dance Festival – Summer Edition 2020.